Základní škola

Z osobní zkušenosti víme, jak obtížné je skloubení každodenní systematické sportovní přípravy společně se školními povinnostmi a kvalitním vzděláváním. Po tom, co jsme osobně prošli systémem sportovních tříd na základní škole i na gymnáziu a snažili se skloubit studium na vysoké škole společně se závoděním na mezinárodní úrovni, vidíme velký prostor ke zlepšení.

Pro ty, kteří se pro tuhle mimořádně náročnou a nepohodlnou cestu rozhodnou a mají dobré studijní i sportovní předpoklady, chceme vytvořit podmínky, aby se mohli plně rozvíjet fyzicky i mentálně zároveň a aby ani jednu stránku nemuseli zanedbávat nebo vzdávat.

Projekt sportovní základní školy principiálně stavíme na důrazu na všestrannost, zdraví, efektivitu a optimální prostředí. Myslíme si, že ze žádného z těchto pilířů nemůžeme ustoupit, pokud chceme s tak ambiciózním konceptem uspět.

Chceme v žácích udržet a kultivovat jejich přirozený zájem o nové vědomosti a nadšení pro pohyb tak, aby sport i vzdělávání byly pro ně celoživotní radostnou samozřejmostí. Aby v duchu výchovně-vzdělávacího principu kalokagathia přijali, že dobrý člověk a sportovec má v životě mnohem vyšší cíle než zisk prestižního akademického titulu nebo medaile z vrcholné sportovní soutěže, byť o obojí mohou v určitých fázích svého života intenzivně usilovat.

Kdo jsme

Tomáš Svoboda

*19.3. 1985 Praha

V dětství se Tomáš věnoval různým sportům a prošel i specializovanými plaveckými třídami na druhém stupni sportovní základní školy i na Sportovním Gymnáziu. Právě na Gymnáziu v polovině studia změnil zaměření z plavání na triatlon. Pak pokračoval ve sportu i během denního studia na FTVS UK. Celkem získal už 30 medailových umístění z ME a MS v individuálních i štafetových závodech v kvadriatlonu, aquatlonu, biathle a swimrunu. Účastnil se nejtěžších jednodenních vytrvalostních závodů na světě včetně Ironman triatlonu na Havaji nebo závodu Ötillö a byl úspěšným reprezentantem ČR v olympijském triatlonu. Je stále aktivním sportovcem, kterým chce zůstat celoživotně.

Jako trenér a učitel už při škole získával postupně zkušenosti s vedením tréninku svěřenců ve všech věkových kategoriích a na všech výkonnostních úrovních v triatlonu, cyklistice, běhu, běhu na lyžích a v plavání. Také jako učitel má již zkušenosti s kompletním spektrem žáků od prvního stupně ZŠ až po vysokoškolské studenty. Jako učitel plavání a TV pak měl možnost sedm let téměř od počátku spolupracovat na úspěšném projektu soukromé základní školy a gymnázia DaVinci v Dolních Břežanech. Během této doby se teoreticky i praxí rozvíjel a získával přehled o alternativních přístupech ve vzdělávání a učil se porozumět poptávce a očekávání dnešních rodičů i žáků. Se znalostí současného prostředí a možností ve školství, stejně tak jako orientace v problematice sportovní přípravy dětí a studentů se rozhodl začít pracovat na konceptu ideální multisportovní základní školy. V současnosti je mimo jiné členem komise sportovců při antidopingovém výboru ČR.

VíceDavid Svoboda

*19.3. 1985 Praha

David je celoživotním sportovcem a od malička se věnoval mnoha různým sportům. Absolvoval sportovní Základní školu Sázavská, která byla od 5. třídy zaměřena na plavání při oddíle Bohemians Praha. Po přechodu na Sportovní gymnázium Přípotoční v Praze změnil ve druhém ročníku sportovní zaměření z plavání na moderní pětiboj a již od roku 2002 byl členem juniorské reprezentace a v roce 2004 poprvé reprezentoval ČR v elitní kategorii mužů.Po maturitě pokračoval ve studiu na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy.

Mezi jeho největší sportovní úspěchy patří vítězství na Olympijských hrách v Londýně 2012, je dvojnásobným vicemistrem světa z let 2008 a 2009 a mistrem Evropy z roku 2010. V roce 2006 v Šanghaji se stal také juniorským mistrem světa a získal mnoho týmových i individuálních medailí v ME a MS ve všech kategoriích. Je mnohonásobným mistrem ČR a medailistou ze závodů světového poháru. Třikrát startoval na olympijských hrách - v Pekingu 2008, v Londýně 2012 a v Rio de Janeiru 2016.

V roce 2017 ukončil profesionální sportovní kariéru a nadále působí v ASC Dukla Praha jako trenér mládeže v rámci moderního pětiboje. V současnosti je také předsedou komise sportovců Českého olympijského výboru a členem výkonného výboru ČOV. Je patronem a členem komise České olympijské nadace, spolupracuje na projektu Sazka olympijský víceboj a přispívá dlouhodobě k propagaci zdravého a aktivního životního stylu v každém věku a především u dětí pak k rozvoji sportovní všestrannosti. Každodenní, dnes už pouze amatérský, sport je jeho celoživotní cestou a podle jeho slov také ideálním výchovným prostředkem a nezbytnou součástí úspěšného a spokojeného života.

Více

 Chceme vytvořit kvalitní zázemí a posunout na novou úroveň výuku společně se sportovní přípravou. 

 • Aliance, kde optimálně spolupracují trenéři-učitelé-sportovci-rodiče, fyzioterapeuti-sportovní lékaři, ale také soukromý sektor-stát
 • Maximalizace sportovního i studijního potenciálu talentovaných dětí
 • Vytvořit a rozvíjet u dětí předpoklady pro vrcholné sportovní a studijní výkony v mládí, s následnou celoživotní kontinuitou v dalším vzdělávání a tělesném rozvoji

Napsali o nás

Efektivita

 • Učebny a klíčová sportoviště v jednom areálu nebo jeho bezprostřední blízkosti
 • Efektivní využití času a energie, inovativní metody, individualizace výuky a podpora samostatnosti
 • Minimalizace vlivu zdravotních omezení a rizik
 • V celé šíři spektra různých sportovních disciplín optimaliza-ce sportovní přípravy vzhledem k předpokladům a silným stránkám každého jednotlivce
 • Spolupráce odborníků a trenérů z různých odvětví na rozvoji každého jednoho talentu
 • Finanční efektivita - úspory z rozsahu a spolupráce

Zdraví

 • Relativní oddálení rané sportovní specializace a jednostranného zatěžování
 • Systematická prevence a odstraňování tělesných disba-lancí pod odborným dohledem
 • Harmonický tělesný, mentální a duševní rozvoj
 • Vysoce kvalitní, zdravá strava a pitný režim odpovídající zvýšeným nárokům sportujících dětí
 • Prostory a možnosti pro kvalitní odpočinek a regeneraci
 • Celoroční využití pestré nabídky venkovních aktivit na území ČR
 • Otužování

Prostředí

 • Vytvoření prostředí, kde je přirozené zároveň se vzdě-lávat a fyzicky trénovat a které vede k samostatnosti a osobní odpovědnosti
 • Kvalitní osobnosti a přirozené autority táhnoucí svým příkladem v řadách trenérů, učitelů, rodičů a absolventů (talentovaní a stále aktivní sportovci)
 • Talentové zkoušky pro přijetí na druhý stupeň - sportovně i studijně vynikající a inspirativní spolužáci
 • Atraktivní, moderní a příjemné zázemí pro výuku a trénink
 • Přímé uplatnění nabytých znalostí a získávání praktických zkušeností (sport - vzdělávání, vdělávání - sport)

Všestrannost

 • Zvládutí vysokého objemu zátěže pestrou a zábavnou formou bez předčasného, jednostranného a monotónního přetěžování v raném věku
 • Ze společné a všestranné přípravy postupně k mnoha různým specializacím v pozdějším věku - efektivnější výběr
 • Zdravý všestranný tělesný a osobnostní rozvoj dětí
 • Všestrannost je jedna z nejpřirozenějších a pro člověka typických vlastností, pro kterou prakticky neexistuje žádná horní mez